Skip to content

Анкета з загальних положень освітніх програм секції АППУ по окремих напрямках психотерапії

 

 1. Назва Секції, в рамках якої здійснюється освітня програма.

Секція дитячого та підліткового психоаналізу

 1. Назва напрямку психотерапії, за яким здійснюється освітня програма.

Дитячий психоаналіз

 1. Тривалість освіти за даною освітньою програмою.

Не менше 5 років при регулярному відвідуванні освітніх заходів. Виконання всіх кваліфікаційних вимог освітньої програми не повинно тривати довше 8 років.

 1. Здобуття якої кваліфікації передбачає завершення даної освітньої програми (певна обізнаність у даному напрямку психотерапії; початковий курс з можливостю застосування певних знань і вмінь за даним напрямком психотерапії у практиці за іншими напрямками; повний курс з можливістю практикувати в даному напрямку психотерапії; курс удосконалення в даному напрямку психотерапії для спеціалістів, що вже мають базову освіту в даному напрямку; додатковий курс зі здобуттям кваліфікації викладача / навчаючого тренера / супервізора в даному напрямку психотерапії тощо).

Повний курс з можливістю практикувати в даному напрямку психотерапії – здобуття свідоцтва про завершену освіту з присвоєнням кваліфікаційного рівня

 1. Критерії відбору учасників освітньої програми (вік, базова освіта, досвід практики в галузі охорони психічного здоров’я тощо).

Вік 21 рік і старше, завершена освіта у галузі медицини чи психології, членство в АППУ, бажана наявність певної клінічної практики. В окремих випадках, із дотриманням спеціальної процедури, допускається прийом осіб 18-21 років; осіб з незавершеною вищою освітою, які продовжують навчатись на старших курсах; осіб із завершеною вищою освітою немедичного та непсихологічного профілю.

 1. Процедура відбору учасників освітньої програми (заява, резюме кандидата, попередня співбесіда, іспит, тестування тощо).

Резюме кандидата, попередня співбесіда з акредитованим Секцією тренінг-аналітиком, заява на вступ до АППУ, інформована згода на обробку персональних даних, сплата вступного та щорічного членського внеску АППУ.

 1. Основні розділи освітньої програми (базова теорія, спеціальна теорія за напрямком, досвід власної терапії, практичні семінари, супервізія, спостереження, самостійне вивчення літератури, підготовка доповідей / презентацій, дипломна робота, фінальний іспит тощо).

Особистий психоаналіз,спостереження за немовлятами,  теоретичні семінари по психоаналітичних теоріях розвитку і техніках дитячого психоаналізу, клінічні семінари, індивідуальна супервізія, групова супервізія.

 1. Наявність тематичного плану теоретичної підготовки, списку літератури для вивчення.

– Загальний план основних теоретичних блоків, які мають бути засвоєні за період навчання;

– Загальний перелік вмінь і навичок, які мають бути засвоєні за період навчання.

 1. Основні вимоги до завершення освіти (кількість астрономічних годин по окремих розділах освітньої програми, кількість і обсяг доповідей / презентацій, тривалість практичної роботи за даним напрямком тощо).

Теорія -300 годин, спостереження за немовлятами – 30 годин, малі аналітичні групи – 120 годин, індивідуальна супервізія – 120 годин, групова супервізія – 120 годин.

 1. Основні критерії до формування тренерського / супервізорського / викладацького складу в реалізації освітньої програми.

Тренінг-аналітик.

– Завершена базова освіта з групового аналізу, яка відповідає переліченим вище критеріям;

– Не менше 140 годин спостереження в малій аналітичній групі;

– Активна участь в організаційній роботі АППУ;

– Активна участь у семінарах і конференціях Секції в якості доповідача, публікації в галузі групової психоаналітичної психотерапії;

– Не менше 140 годин ко-тренерьскої роботи в малій аналітичній групі;

– Досвід практичної діяльності в галузі психоаналітичної психотерапії не менше 6 років;

– Не менше 180 годин післядипломної супервізії;

– Акредитація на кваліфікаційний рівень тренінг-аналітика Радою Секції.

Супервізор  все те ж, плюс

– Вагомий організаційний внесок у розвиток АППУ;

– Не менше 200 годин тренерьскої роботи в малій аналітичній групі;

– Досвід практичної діяльності в галузі психоаналітичної психотерапії не менше 10 років;

– Не менше 230 годин післядипломної супервізії;

– Завершення післядипломного курсу супервізії супервізорів.

 1. Основні принципи організації заходів із реалізації освітньої програми (очний формат / застосування телекомунікації; поточна форма навчання / організація навчання у формі блоків чи шаттлів; централізована чи децентралізована форма організації заходів з реалізації освітньої програми; підхід до збереження конфіденційності / абстинентності / терапевтичних меж; процедура зворотнього зв’язку, скарг чи апелювання з боку учасників освітньої програми тощо).

– Власний досвід в аналітичній групі впроваджується виключно в очному форматі;

– За певних умов допускається отримання частини годин супервізії в форматі телекомунікації;

– На період епідемії COVID-19 допускається проведення аналітичних груп власного досвіду в форматі телекомунікації як тимчасовий форс-мажорний захід;