Skip to content

Структура

Загальні звітно-виборчі збори (конференція)

Вищій керівний орган АППУ. Проводяться за участю членів АППУ.
Скликаються не рідше одного разу на 3 роки.

Президія

Постійно діючий керівний орган між Загальними звітно-виборчими
зборами (конференцією), який очолює президент. До складу Президії
входять Президент, віце-президент з організаційних питань, віце-
президенти, представники фахових філій та секцій, члени Апарату
Президії. Кількісний склад Президії визначається Загальними звітно-
виборчими зборами / конференцією.

Апарат президії

АП формується згідно з рішенням Президії. Кожен член Апарату Президії
працює згідно із затвердженими функціональними обов’язками.

Координаційна Рада при Президенті

КР є дорадчим органом, створеним з метою сприяння забезпеченню
роботи Президії як постійного керівного органу між Загальними звітно-
виборчими зборами (конференцією), а також для підготовки пропозицій
щодо формування і реалізації політики у сфері психотерапії та
психоаналізу, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення
проблемних питань, що виникають під час діяльності Президії,
підвищення ефективності її діяльності.

Секції

Секція обєднує членів АППУ, зацікавлених у розвитку певного напрямку
психотерапії та психоаналізу. До складу АППУ входять такі секції:


- Секція групової психоаналітичної психотерапії. Голова – Т. Левін.
- Секція дитячої та підліткової психоаналітичної психотерапії. Голова
– І. Яворська.
- Секція психоаналітичної психотерапії пар і сім’ї. Голова – І. Ратцке-
Рибак.
- Секція психодрами. Голова – Т. Комар.
- Секція гіпносугестивної психотерапії. Голова – Б. Івнєв.
- Секція інтегративного аналізу. Голова – І. Байгузіна.

Комісії

- Контрольно-ревізійна

- Мандатна

- Етична

- З міжнародних зв’язків