Skip to content

Критерії членства

Членами АППУ можуть бути на добровільних засадах особи, які володіють методами психотерапії і психоаналізу, а також спеціалісти у цій сфері на підставі документів, що підтверджують це право і видані в установленому законодавчому порядку.

Члени АППУ можуть бути дійсними і почесними. Дійсними членами Асоціації є громадяни, які мають відповідну вищу освіту або навчаються у вищих навчальних закладах згідно з її профілем, своєчасно сплачують вступні та щорічні внески, беруть участь у її роботі. Почесними членами можуть бути обрані громадяни України і зарубіжних країн, які сприяють виконанню статутних завдань АППУ.

Вступ у члени Асоціації і вихід з неї проводиться на підставі особистої заяви до Президії АППУ. Вступний внесок встановлюється згідно рішення Президії АППУ.  За рішенням Президії може бути змінено розмір вступного і щорічного внеску у зв’язку з інфляцією. Розмір відрахувань місцевих секцій АППУ встановлюється Загальними зборами (конференцією) або Президією Асоціації.

 

Член АППУ має право:

 • обирати і бути обраним до її керівних органів;
 • отримувати інформацію про її діяльність;
 • особисто брати участь у роботі АППУ;
 • вносити пропозиції і виступати з ініціативою з питань діяльності АППУ;
 • отримувати від АППУ допомогу, що передбачена статутом

 

Член АППУ зобов’язаний:

 • дотримуватись її статутних вимог;
 • брати участь в її роботі;
 • виконувати рішення керівних органів АППУ;
 • регулярно сплачувати членські внески.

 

Членство в АППУ припиняється:

 • за особистим бажанням;
 • при несплаті членських внесків в установлені строки;
 • при відмові від участі в діяльності АППУ;
 • при порушенні Статуту та інших діях, які завдають моральної чи матеріальної шкоди АППУ.