Skip to content

Загальні звітно-виборчі збори (конференція)

Вищій керівний орган АППУ. Проводяться за участю членів АППУ.
Скликаються не рідше одного разу на 3 роки.