Skip to content

Комісії

Контрольно-ревізійна комісія:

КРК – суб’єкт здійснення контрольно-ревізійних функцій за фінансово-господарською діяльністю АППУ, яка обирається і є підзвітною тільки Загальним звітно-виборчим зборам /конференції. Члени інших керівних органів і працівники не можуть бути членами Контрольно-ревізійної
комісії.

д-р мед.н., проф., акад. Олена ОСУХОВСЬКА – голова
д-р мед.н., проф., акад. Сергій ЗЯБЛІЦЕВ – заступник голови
Олена БОНДАР – член КРК
Дмитро ГУМЕНЮК – член КРК

Мандатна комісія:

МК обирається Загальними звітно-виборчими зборами / конференцією. Члени інших керівних органів і працівники АППУ не можуть бути членами Мандатної комісії. Мандатна комісія підзвітна Загальним звітно-виборчими зборам / конференції. Засідання Мандатної комісії проводяться у разі необхідності.

д-р філософії Вікторія САЛДЕНЬ голова
д-р мед.н., проф. Євген ХАРЧЕНКО – заступник голови
д-р психолог, н., проф. Наталія МИХАЛЬЧУК – член комісії

Етична комісія:

Етичною комісією здійснюється забезпечення принципів і стандартів професійної етики АППУ. Етична комісія є органом, покликаним забезпечувати захист інтересів пацієнта і психотерапевта, а також об’єктивний розгляд скарг на неетичну поведінку членів АППУ. Етична комісія АППУ розглядає скарги та апеляції згідно до процедури, встановленої в Положенні про розгляд скарг та апеляцій та в Статуті АППУ. Склад Етичної комісії формується та затверджується на Загальних звітно-виборчих зборах/конференції.

д-р мед.н., проф. Євгенія ГРИНЕВИЧ – голова
д-р мед.н., проф. Маріанна МАРКОВА – заступник голови
Члени комісії:
д-р мед.н., проф. Володимир Бабієнко
д-р мед.н., проф. Кривоніс Тамара
канд. психол. н., доцент Тетяна Комар
Ірина Ратцке-Рибак
Лілія Немаш
Оксана Афадєєва
Світлана Шульц-Клімішена

Комісія з міжнародних зв’язків:

Координує представництво АППУ у міжнародних професійних об’єднаннях, налагодження співпраці АППУ зі світовою професійною спільнотою, інформування членів АППУ про світові події у галузі психотерапії та психоаналізу.

Івнєв Б.Б. – голова комісії, віце-президент з міжнародних зв’язків, делегат від АППУ в ESH (Європейська спілка гіпнозу);

Чабан О.С. – член комісії, делегат від АППУ в секцію групової психоаналітичної психотерапії ЕFРР (Європейська федерація психоаналітичної психотерапії);

Левін Т.І. – член комісії, делегат від АППУ в секцію групової психоаналітичної психотерапії EFPP, член правління EGATIN (Європейська мережа груп-аналітичних тренінгових інституцій);

Яворська І.Т. – член комісії, делегат від АППУ в секцію дитячої та підліткової психоаналітичної психотерапії EFPP;

Жученко І.І. – член комісії, делегат від АППУ в секцію дитячої та підліткової психоаналітичної психотерапії EFPP;

Ратцке-Рибак І.В. – член комісії, делегат від АППУ в секцію психоаналітичної психотерапії пар і сім’ї EFPP;

Руденко P.O. – член комісії, делегат від АППУ в секцію психоаналітичної психотерапії пар і сім’ї EFPP;

Комар Т.О. – член комісії, делегат від АППУ в секцію психодрами IAGP (Міжнародна асиоціація групової психотерапії та групового процесу);

Бінгьоль М.О. – член комісії, делегат від АППУ в секцію психодрами IAGP (Міжнародна асоціація групової психотерапії та групового процесу);

Франкова І.О.. – член комісії, співпраця з

European College of Neuropsychophamacology (Європейський коледж нейропсихофармакології),

ARQ National Psychotrauma Centrum (Національний центр психотравми Нідерландів),

Leiden University Medical Center (Медичний центр університету Лейдену),

Vrije University Amsterdam (Амстердамський вільний університет);

Лоріашвілі Л.О. – член комісії, співпраця з

Freud-Institut Zurich (Інститут Фрейда в Цюріху),

EFPP Deutsche Schweiz (Європейська федерація психоаналітичної психотерапії у німецькій
Швейцарії);

Байгузіна І.Ч. – член комісії, делегат від АППУ в транскультуральну секцію IAGP (Міжнародна асоціація групової психотерапії та групового процесу).